Sohbet Girişi

Türkiye'nin en iyi sohbet odaları

Masaüstü için mirc indir.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

Türk gençleri olarak Başbuğ Atatürk’ün Gençliğe hitabesinden bu günler için yazılmış mısraları tekrar okuyalım.

” Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! ”

Görüldüğü Başbuğ Atatürk Vatan müdafası yolunda Türk gençlerine büyük sorumluluklar vermiştir. Biz Türk gençleri olarak bu sorumlulukları yerine getirmeli, bize emanet edilen bu mukaddes Vatan’ı damalarımızdaki müdafa etmekten çekinmemeliyiz. Bütün umudu gençlikte olan, bu mukaddes Vatanı gençlere emanet eden Atanı utandırma.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir